Adótanácsadás szolgáltatás - katonalaw.hu

Irodánk mind a magyar, mind a német, osztrák és európai adójogot illetően magas szakmai színvonalú, kompetens és időszerű válaszokat ad az Ön szakmai kérdéseire. Különösen a közvetett adózási (áfa), vámjogi és jövedéki adózási jogi kérdések felderítésére, ezekkel kapcsolatos vitás ügyek megoldására adott megbízások elvállalása áll irodánk adójogi tevékenységének homlokterében.

Adótanácsadás nyújtás tevékenységünk körében súlypontot képez az adójogi relevanciával rendelkező tényállások, vagyoni helyzetek, jogvitás ügyek adójogi értékelése, magyar, német, osztrák és – a közvetett adók valamint vám tekintetében – Európai Uniós jog szerint.
Adójogászi munkánk átfogja az adójogi kérdések teljes palettáját. A magyar nyelv- és jogterületen kívül német, osztrák és európai ügyeket vállalunk el mind hazai, mind pedig külföldi ügyfelek számára; az utóbbiak részére nyújtott tanácsadás az együttműködő partnereink helyi közreműködésével, ám a mi munkánk által valósul meg.
Ügyvédeink különösen az alábbi szolgáltatásokat nyújtják ügyfeleink részére:

  • adózással kapcsolatos egyedi kérdések vizsgálata és szakmai vélemények készítése, adótanácsadói levélben eseti megbízások alapján
  • adózási koncepciók elkészítése tekintettel az ügyfelünk és kapcsolta vállalkozásai valamint nemzetközi ügyletei és finanszírozási konstrukciója által alkotott teljes képre
  • állásfoglalás iránti kérelmek előkészítése és előterjesztése az adó- és vámhatóságoknál, feltételes adómegállapítás iránti kérelmek előkészítése
  • társaságok, vagyonkezelők, munkáltatók képviselete adóhatósági és egyéb, hatósági-ellenőrzési, valamint adóigazgatási eljárás során,
  • észrevételek, fellebbezések, hatósági felügyeleti intézkedést érintő beadványok előkészítése
  • adóhatósági határozatok bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél elkészítése és a megbízó képviselete a bíróság előtt
  • szerződések adózási szempontból történő előzetes vizsgálata, szerződések tervezetének elkészítése elkészítése az adózási szempontok szem előtt tartásával
  • kapcsolattartás az adóhatósággal és egyéb hatóságokkal (iratbetekintés, önellenőrzés, adószámigénylés, illetékességigazolás, gyakorítási kérelem, adategyeztetések, stb.)
  • egyéb, magas szakmai színvonalú adójogi tanácsadási szolgáltatások.

Ügyfeleinket kérésükre naprakészen tartjuk az adójogi környezet őket érintő aktuális változásairól, a megjelenő adóhatósági jogértelmezésekről. Ezáltal nagyban hozzájárulunk ügyfeleink pénzügyi terveinek megfelelő iréányba történő korrigálásához valamint a belátható adóteher tervezéséhez és optimalizálásához.

Amennyiben Önnek megoldatlan adóügye van, kollégáink várják szíves jelentkezését!

Adótanácsadás kisokos

Mi az adó? >

Közvetett adók >

Vám >

Személyi jövedelemadó >

Társasági adó >

Vagyont és vagyontárgyakat terhelő adók, Kamatadó, Ingatlanadó >

Tranzakciós adók, pl. ajándékozási, örökösödési (vagyonszerzési) és ingatlan- és ingó vagyon átruházási (vagyonátruházási) illetékek >