Vagyont és vagyontárgyakat terhelő adók, Kamatadó, Ingatlanadó (capital tax, real estate tax, Kapitalertragsteuer, Grundsteuer)

A tőkejövedelmek közé a megtakarításokhoz kapcsolódó jövedelem tartozik.
Noha a laikus számára úgy tűnhet, hogy itt egyfajta tárgyi adóról beszélünk – mert a pénzügyi intézetnél lekötött, befektetett tőke, mint olyan nélkül nem lehetne hozadékról sem beszélni – a tőkejövedelem-adó (Magyarországon nem normatív fogalom, de ld. Németország: Kapitalertragsteuer), így pl. a kamatadó, mint a tőke hozadékát és ekként hozadékot terhelő adófajta szja-ként kerül beszedésre. Tehát nem a megtakarítás adózik, hanem a tőke befektetése során elért hozam, nyereség adóköteles.

Az Szja-tv. XII. Fejezete – „Tőkejövedelmek” 65. § - 68. § szerint a banki betét kamatán (ide értve pl. a kötvényből, kincstárjegyből vagy más nyilvánosan forgalmazott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból származó jövedelmet) kívül további adóköteles tőkejövedelem az értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem, a csereügyletből, az osztalékból, az árfolyamnyereségből, a tartós befektetésből, a tőzsdei ügyletből származó jövedelem; valamint a vállalkozásból kivont jövedelem.
Magyarországon a kamatadóra az adóköteles magánszemély érdekében eljárásjogi egyszerűsítésként az adózói feladatokat a fizető/juttató hitelintézet, befektetési szolgáltató is - a (kifizető) látja el: a kifizető állapítja meg, vonja le, fizeti meg és vallja be a kamatadót. A magánszemélyt önellenőrzési jog illeti meg, tehát nincs akadálya annak, hogy úgymond saját kezébe vegye kamatjövedelme adójogi sorsának irányítását.

A tőkejövedelem a mindenkori szja-kulcs alapján (egysávos adó, 2015. december 31.-el bezárólag 16 %, 2016. január 1-jétől 15%) adókulccsal adózik.
Németországban a kamatadó az ún. „Abgeltungsteuer” módján, 25%-os átalányadókulccsal kerül beszedésre. Az Abgeltungsteuer lényege, hogy a levonás után nem kell az adóköteles személynek külön bevallást készítenie a kamatadójához. Annak érdekében, hogy a kisbetéteseket ne érje a 25%-os kamatadó által aránytalan hátrány, bevezették az ún. Sparer-Freibetrag-ot, amely egyedülállók esetében évi 801 Euro kamat- és tőkejövedelemig, házastársak esetében – ide értve a bejegyzett egynemű élettársakat - 1.602 Euro hozadékig adómentességet kínál. Annak érdekében, hogy az adó ne is kerüljön levonásra, az adott pénzintézetnél kell az ún. Freistellungsauftrag-ot benyújtani. Egyebekben itt is van lehetősége az adóalanynak eltérő adómegállapításra, azáltal, hogy adómegállapítást (Steuerveranlagung, tax-assessment), quasi önellenőrzést kérvényez.
Ausztriában szintén az Abgeltungsteuer-megoldás működik és az egész rendszer meglehetősen hasonlít a német modellhez.

Amennyiben Önnek megoldatlan adóügye van, kollégáink várják szíves jelentkezését!

Adóoptimalizálás kisokos

Mi az adó? >

Közvetett adók >

Vám >

Adótanácsadás >

Személyi jövedelemadó >

Társasági adó >

Vagyont és vagyontárgyakat terhelő adók, Kamatadó, Ingatlanadó >

Tranzakciós adók, pl. ajándékozási, örökösödési (vagyonszerzési) és ingatlan- és ingó vagyon átruházási (vagyonátruházási) illetékek