Társasági adó (corporate tax, Körperschaftsteuer)

A gazdasági társaságok (corporations, Körperschaften) éves számviteli beszámolója szerinti nyeresége szintén adóköteles. Magyarországon ez a társasági adó (tao), amelyet a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao tv.) szabályoz. Mivel a társasági adókötelezettség a számviteli szabályai szerinti nyereség-veszteségkimutatás (eredménykimutatás, Gewinn- und Verlustrechnung) alapján kapott számokat veszi alapul, ezért legalább ennyire lényegesek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szabályai (Szvt.), vö. Tao tv. 4. § 9/a) pontja és

Szvt. 19. § (1) bekezdése:
„E törvény alkalmazásában
[…]
9/a. beszámoló: a számvitelről szóló törvény, vagy a felhatalmazása alapján kiadott jogszabály szerinti beszámoló; kivéve az összevont (konszolidált) éves beszámolót;”
„19. § (1) Az éves beszámoló mérlegből, eredménykimutatásból és kiegészítő mellékletből áll. Az éves beszámolóval egyidejűleg üzleti jelentést is kell készíteni.”
A német Körperschaftsteuer alapvető jogszabálya a Körperschaftsteuergesetz (KStG), amely a német személyi jövedelemadóban alkalmazott adóalap-számítási módozatokra nyúl vissza (ld. §§ 4-7k EStG). Az ezekkel az adójogi szabályokkal korrigált számviteli szabályok (§§ 238 – 342e Handelsgesetzbuch, HGB, ami kb. a magyar számviteli törvény megfelelője) szolgálnak alapul a társaságok adómegállapításához. A törvényi szabályozást a magyarországihoz mérten hasonlóan terjedelmes végrehajtói jogszabály
Konszern-szint és kapcsolt vállalkozások: transzferár-problematika (transfer pricing, Verrechnungspreise).

Amennyiben Önnek megoldatlan adóügye van, kollégáink várják szíves jelentkezését!

Adóoptimalizálás kisokos

Mi az adó? >

Közvetett adók >

Vám >

Adótanácsadás >

Személyi jövedelemadó >

Társasági adó >

Vagyont és vagyontárgyakat terhelő adók, Kamatadó, Ingatlanadó >

Tranzakciós adók, pl. ajándékozási, örökösödési (vagyonszerzési) és ingatlan- és ingó vagyon átruházási (vagyonátruházási) illetékek