Tranzakciós adók, pl. ajándékozási, örökösödési (vagyonszerzési) és ingatlan- és ingó vagyon átruházási (vagyonátruházási) illetékek (real estate transfer tax; Erbschaftsteuer, Schenkungsteuer, Grunderwerbsteuer)

Magyarországon illetéknek nevezik őket, Németországban viszont adónak.
Valójában és helyesen adóról van szó, hiszen az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) alapján kerülnek kivetésre, vagyis jogszabályi rendelkezésen alapulnak:
Itv. 1. § (1) Öröklés, ajándékozás és visszterhes vagyonátruházás esetén vagyonszerzési illetéket […] kell fizetni.

A jogszabályi rendelkezésben előírt esetekben kivétel nélkül kivetésre kerülnek, tehát kivetésük általános és feltétlen. Továbbá pénzbefizetés útján kerülnek beszedésre.

Végezetül – itt az elhatárolási pont a közigazgatási hatósági és bírósági eljárásért fizetendő eljárási illeték, a külön törvény alapján fizetendő igazgatási, bírósági szolgáltatási díjak, valamint a cégbíróságok törvényességi felügyeleti tevékenységéért fizetendő felügyeleti illeték és a vagyonszerzési (vagyonátruházási) illeték között – az utóbbi külön közvetlen ellenszolgáltatás nélkül teljesítendő adóalanyi szolgáltatás. A vagyonszerzési és a vagyonátruházási illeték az az állam pénzügyi szükségleteinek kielégítése céljából kerül beszedésre.

A vagyonszerzési illeték tehát valójában – becsapós elnevezése ellenére – egy adófajta.
Noha nem csak az ingatlan, hanem az ingó vagyon öröklését, ajándékozását (vagyonszerzést), visszterhes átruházását is terheli az illeték, legnagyobb jelentősége a piacon mégis az ingatlanok tulajdonjogának jogutódlásával kapcsolatos ingatlan-átruházási és ingatlanszerzési illetékkötelezettség keletkezésének, tartalmának, valamint a megfizetésre köteles személy kilétének van.

A vonatkozó szabályokat az Itv. II. Fejezete tartalmazza ez öröklésre és az ajándékozásra (ingyenes ügyletek, ill. jogi tények), a visszterhes vagyonátruházási illeték szabályait az Itv. III. Fejezete tartalmazza.

Amennyiben Önnek megoldatlan adóügye van, kollégáink várják szíves jelentkezését!

Adóoptimalizálás kisokos

Mi az adó? >

Közvetett adók >

Vám >

Adótanácsadás >

Személyi jövedelemadó >

Társasági adó >

Vagyont és vagyontárgyakat terhelő adók, Kamatadó, Ingatlanadó >

Tranzakciós adók, pl. ajándékozási, örökösödési (vagyonszerzési) és ingatlan- és ingó vagyon átruházási (vagyonátruházási) illetékek >