Vám (customs, Zoll)

Ellentétben az adókkal, amelyek a belföldön megvalósult vagy egyébként a magyar adótörvény hatálya alá vont adójogi tényállások alapján a nemzeti adóhatóság saját jogkörében és eredeti felhatalmazása alapján kerülnek kivetésre, a vámok az adott vámhatár átlépésével – áru behozatalával illetve kivitelével - kerülnek kivetésre, a tagállamok hivatali apparátusa által, az EU felhatalmazása alapján és az EU közösségi kasszája javára.

Magyarország és az EU országai egyazon vámövezethez kapcsolódnak, ezért az országhatár áru általi átlépésével nem feltétlenül áll be vámkötelezettség. Abban az esetben viszont, amikor az áru harmadik országból származik, és korábban másik EU országban még nem került sor az áru szabad forgalomba helyezésére (vámkezelésére, köznyelviesen „elvámoltatására”), amely során a harmadik országból származó áru az EU áru státusát nyeri el (vö. „vámunió”, „egységes piac”, „belső piac” fogalmai).
További különbség a vám és az adók – különösen az árumozgások során általában szintén szóba jövő áfa – között, hogy a vám csak az áruk behozatalát, kivitelét és különös vámeljárásban (pl. passzív feldolgozás, vámraktározás, Carnet TIR eljárásban történő árutovábbítás stb.) történő kezelését kizárólag az áruk (dologi javak) tekintetében teszi lehetővé, a szolgáltatások és immateriális javak ellenben általában nem tartoznak a vám tárgyai közé.


Miután EU szinten egységes vámról van szó, a vámot szabályozó jogi eszközök is az EU jogalkotó szerveitől származnak: Vámkódex és végrehajtási rendelete, Kombinált Nómenklatúra, Vámmentességi Rendelet, Vámfelfüggesztési Rendelet, Antidumping-Rendelet, amelyeket követnek a nemzeti jogalkotó által hozott, tagállami eljárásjogi valamint a vámhatóságok ügyfelosztási, működési és illetékességi rendjéről szabályok. A vámot tehát a tagállamok hatóságai szedik be az EU nevében és javára az Európai Unió által adott felhatalmazás alapján.

Amennyiben Önnek megoldatlan adóügye van, kollégáink várják szíves jelentkezését!

Adóoptimalizálás kisokos

Mi az adó? >

Közvetett adók >

Vám >

Adótanácsadás >

Személyi jövedelemadó >

Társasági adó >

Vagyont és vagyontárgyakat terhelő adók, Kamatadó, Ingatlanadó >

Tranzakciós adók, pl. ajándékozási, örökösödési (vagyonszerzési) és ingatlan- és ingó vagyon átruházási (vagyonátruházási) illetékek